Muistipoliklinikka

Muistipulmissa otetaan yhteyttä Terveysneuvoon, mistä varataan aika sairaanhoitajan vastaanotolle hoidon tarpeen arviointia varten. Mikäli hoitajan tekemän seulontatutkimuksen perusteella on aihetta muistioireiden jatkotutkimuksille, asiakas saa myöhemmin kutsun Geriatrisen keskuksen muistihoitajan vastaanotolle tarkempiin tutkimuksiin. Jos asiakas on kaupungin kotihoidon palvelujen saaja, tutkimusten tarpeen arviointi ja lähettäminen tarkempiin muistiselvityksiin hoidetaan kotihoidon kautta.

Muistihoitajan tutkimukset Geriatrisen keskuksen muistipoliklinikalla

Muistihoitajan tekemän perusteellisen muistiselvityksen jälkeen laitetaan tarvittaessa lähete laboratoriokokeisiin ja varataan aika terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Mikäli nyt ei nähdä tarvetta jatkotutkimuksille, mutta tilanteen seuranta nähdään tarpeellisena, kutsutaan asiakas sopivaksi arvioitavan ajan kuluttua kontrollitutkimuksiin.

Terveyskeskuslääkärin tutkimukset pääterveysasemalla tai lähiklinikalla

Terveyskeskuslääkäri arvioi asiakkaan yleisen terveydentilan, tekee kognition esiselvitysten yhteenvedon ja määrittää jatkotutkimustarpeen. Jos tarvitaan jatkoselvittelyjä, lääkäri tekee lähetteen Lahden kaupunginsairaalan muistipoliklinikalle (65 vuotta täyttäneet) tai Päijät-Hämeen keskussairaalan neurologian poliklinikalle (alle 65-vuotiaat). Samalla tehdään lähete pään kuvantamistutkimukseen.

Geriatrin vastaanotto Geriatrisen keskuksen muistipoliklinikalla

Geriatri käy saamansa lähetteet läpi kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta ja arvioi vastaanottokäynnin tarpeellisuuden ja kiireellisyyden. Mikäli vastaanottokäynnin todetaan olevan tarpeen, saa asiakas myöhemmin kutsun vastaanotolle. Tarvittaessa tehdään vielä muistihoitajan tutkimukset geriatrin vastaanottoa edeltävästi.

Muistisairausdiagnoosin jälkeinen seuranta

Muistisairausdiagnoosin jälkeiset ensimmäiset soitto- ja vastaanottokontrollit hoidetaan muistipoliklinikalla. Seurannan siirtyessä muistihoitajalle siirtyvät tarvittavat lääkärin vastaanottokäynnit terveyskeskuslääkäreille. Muistikontrolliin hoitajan vastaanotolle asiakas saa kutsun. Myöhemmin tilanteen mukaan seuranta voi siirtyä myös hoitajan osalta lähiklinikalle tai pääterveysasemalle. Jos asiakas on kaupungin kotihoidon palvelujen piirissä, seurannasta vastaa kotihoito.

Mainokset