Ensitietopäivät

Geriatrinen keskus järjestää muistisairauteen sairastuneille ja heidän läheisilleen ryhmämuotoisia ensitietopäiviä, joiden yksi kokonaisuus sisältää kolme kahden tunnin tilaisuutta. Ensitietopäivillä kerrotaan muistisairauksista ja niiden monista oireista sekä kokonaisvaltaisesta hoidosta. Lisäksi pohditaan, miten elää muistisairauden kanssa ja tarjotaan uusia näkökulmia sairastumisen takia muuttuneeseen elämäntilanteeseen.

Ensitietopäivien materiaalia:

Kotona pärjäämistä tukevat palvelut ja taloudelliset tukimuodot
Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas_2014_Muistiliitto
Edunvalvonta ja hoitotahto
Opas oikeudelliseen ennakointiin_Suomen Muistiasiantuntijat
Malleja edunvalvontavaltuutuksesta_Muistiliitto
Hoitotahto_Suomen Muistiasiantuntijat
Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus
Ikääntyneen esimerkkiateriat 2016
Vinkkejä ruokavalion monipuolistamiseksi
Muisti ja liikunta

Mainokset